ZGON BLISKIEJ OSOBY – JAK POSTĘPOWAĆ

Zakład pogrzebowy KORIM w Iławie przy ul. Ostródzkiej 2B.

Śmierć bliskiej osoby, to wstrząsające przeżycie i czas, w którym nie potrafimy skupić się na niczym innym, jak tylko na odczuwaniu bólu i poczuciu nieodwracalnej straty. Intensywne emocje jakie nam towarzyszą nie sprzyjają załatwianiu niezbędnych formalności związanych z pogrzebem, a kolejną kwestią jest to, iż mało kto z nas wie, jak postępować w tej sytuacji.

Zachęcamy zatem do przeczytania sekcji „formalności i poradnik pogrzebowy”, z której dowiecie się Państwo, jak reagować w przypadku zgonu bliskiej osoby. Komu w pierwszej kolejności zgłosić zgon, a także jakie dokumenty należy mieć przy sobie udając się do zakładu pogrzebowego KORIM w Iławie.

PORADNIK POGRZEBOWY I FORMALNOŚCI – KROK PO KROKU

 1. W przypadku śmierci osoby bliskiej wzywamy lekarza, którego obowiązkiem jest stwierdzić zgon i wystawić KARTĘ ZGONU.
 2. Posiadając kartę zgonu wybieramy zakład pogrzebowy w celu transportu ciała zmarłego.
 3. Z kartą zgonu oraz dowodem osobistym zmarłego udajemy się do USC celem wystawienia AKTU ZGONU.
 4. Następnie z kompletem dokumentów, o których piszemy w dalszej części udajemy się do zakładu pogrzebowego, aby ustalić szczegóły ceremonii pogrzebowej.

KOMPENDIUM – PORADNIK POGRZEBOWY I FORMALNOŚCI C.D.

Nasz poradnik pogrzebowy powstał z myślą o bliskich osoby zmarłej, którzy postawieni w tej trudnej sytuacji, niekiedy nie wiedzą od czego zacząć i jak dalej postępować. I w tym miejscu chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i przekazać kilka istotnych wskazówek. Informacje zawarte w naszym poradniku poruszają ważne kwestie dotyczące miejsca zgonu, a także komu zgłosić zgon oraz kiedy zawiadomić zakład pogrzebowy.

KIEDY ZGON NASTĄPIŁ W DOMU, SZPITALU, HOSPICJUM LUB W DOMU OPIEKI

 • OSOBA ZMARŁA W DOMU – należy wezwać lekarza, najczęściej jest to lekarz POZ, który stwierdzi zgon i wystawi dokument – KARTĘ ZGONU. Jeśli bliski zmarł w godzinach nocnych, należy zadzwonić pod nr 112, a przybyły na miejsce lekarz, po stwierdzeniu zgonu, wystawi odpowiedni dokument.

 • ŚMIERĆ NASTĄPIŁA W SZPITALU kartę zgonu i dokument potwierdzenia odbioru zwłok wystawia lekarz prowadzący lub szpitalny dział statystyczny. Ciało zmarłego, aż do czasu odbioru przez zakład pogrzebowy wskazany przez rodzinę, pozostaje w prosektorium.

 • ZGON W HOSPICJUM LUB DOMU OPIEKI – niezbędne dokumenty wypełnia lekarz współpracujący z placówką,

 • POSIADAJĄC KARTĘ ZGONU – możecie Państwo skontaktować się z zakładem pogrzebowym celem eksportacji zmarłego,

 • Następnie z KARTĄ ZGONU I DOWODEM OSOBISTYM ZMARŁEJ/GO zgłaszamy się do właściwego ze względu na miejsce śmierci, Urzędu Stanu Cywilnego w celu wystawienia AKTU ZGONU.

DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU ŚMIERCI

Najistotniejszym dokumentem w sytuacji śmierci bliskiej osoby jest KARTA ZGONU, którą wystawia lekarz stwierdzający zgon. Gdy posiadacie Państwo już kartę zgonu wystarczy ZADZWONIĆ pod numer telefonu 696 638 424, a pracownicy zakładu pogrzebowego KORIM Iława zajmą się transportem ciała zmarłego.

Kolejnym dokumentem niezbędnym w dalszych procedurach formalnych związanych z pogrzebem, wypłatą zasiłku pogrzebowego lub postępowaniem spadkowym jest AKT ZGONU. Aby go uzyskać należy udać się do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego. Akt zgonu wystawimy w USC posiadając przy sobie następujące dokumenty:

 • kartę zgonu,

 • dowód tożsamości osoby zmarłej,

 • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon/pokrywającej koszty pogrzebu.

WIZYTA W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM „KORIM” W IŁAWIE

Wybierając usługi pogrzebowe firmy „KORIM” z Iławy zapewnimy Państwu profesjonalne i kompleksowe wsparcie oraz pomoc w załatwieniu wszystkich formalności związanych z pogrzebem w jednym miejscu. W naszym biurze mieszczącym się w Iławie przy ul. Ostródzkiej 2 B wspólnie z Państwem ustalimy szczegóły uroczystości pogrzebowych, takie jak:

 • miejsce i datę pogrzebu,

 • obrządek w jakim ma być przeprowadzona uroczystość i jej charakter: religijny czy świecki (zgłoszenie mszy duchownemu, ustalenie różańców żałobnych, zapewnienie mistrza ceremonii),

 • formę pogrzebu: tradycyjny pogrzeb lub pochówek połączony z kremacją (zapewniamy szeroki wybór trumien i urn oraz doradzimy przy ich wyborze),

 • przygotowanie miejsca do pochówku: zarejestrowanie pogrzebu u zarządcy cmentarza, wykopanie mogiły, rozbiórka pomnika,

 • oprawa estetyczna pogrzebu: wybór kwiatów (wieńce i wiązanki pogrzebowe), karawany do obsługi oraz namiot pogrzebowy.

ORGANIZACJA POGRZEBU W IŁAWIE – NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Abyśmy mogli rozpocząć organizację pogrzebu i dopełnić procedur pogrzebowych, należy przedłożyć następujący komplet dokumentów:

 • akt zgonu i dokument przeznaczony dla administracji cmentarza w celu zarejestrowania pochówku,

 • dowód osobisty zmarłej/go,

 • dowód osobisty osoby zlecającej pogrzeb – pokrywającej koszty,

 • legitymację emeryta lub rencisty, ewentualnie ostatni wycinek renty lub emerytury,

 • odpis aktu urodzenia lub małżeństwa wnioskodawcy w celu potwierdzenia stopnia pokrewieństwa.

POMOC W UZYSKANIU ZASIŁKU POGRZEBOWEGO

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży pogrzebowej uzmysłowiły nam potrzebę kompleksowego podejścia do kwestii związanych z pochówkiem, w tym także do spraw finansowych oraz formalno-prawnych.

Powierzając nam organizację i przeprowadzenie pogrzebu zapewniamy, że zajmiemy się również dopełnieniem procedur związanych z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego ZUS, KRUS MSWIA i WBE.

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK POGRZEBOWY

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo w kwocie wynoszącej obecnie 4 000 zł. Jest to rekompensata za poniesione koszty związane z pochówkiem osoby zmarłej. Przysługuje on w przypadku śmierci osoby posiadającej aktualne ubezpieczenie społeczne, emeryta lub rencisty. A także obejmuje osoby, które w dniu śmierci nie miały ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniały warunki do jej uzyskania i pobierania.

Pełna kwota zasiłku wypłacana jest jedynie członkom rodziny zmarłego, niezależnie od wysokości poniesionych kosztów. W sytuacji, gdy pogrzeb finansuje osoba spoza rodziny, zasiłek przysługuje jedynie do kwoty poniesionych kosztów, nie większej niż 4.000 zł.

ZASIŁEK POGRZEBOWY – WYMAGANE DOKUMENTY

Działając kompleksowo przejmujemy w imieniu rodziny zmarłego obowiązki formalne związane z uzyskaniem i odbiorem zasiłku pogrzebowego. Aby móc złożyć taki wniosek do właściwej instytucji, potrzebujemy następujące dokumenty:

 • podpisany wniosek o zasiłek pogrzebowy,

 • pełnomocnictwo rodziny do działania w jej imieniu,

 • legitymację emeryta lub rencisty, ewentualnie ostatni wycinek renty lub emerytury zmarłej/go,

 • oryginał aktu zgonu zmarłego,

 • dowód osobisty osoby zmarłej oraz pokrywającej koszty pogrzebu,

 • oryginały rachunków za poniesione koszty pogrzebu,

 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu – w sytuacji zgonu osoby pracującej,

 • zaświadczenie o stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą.