Obsługa cmentarzy komunalnych w Iławie i wykonywanie usług ekshumacji, kopania grobów, dochowania, opuszczania szczątków.Obsługa cmentarzy komunalnych w Iławie. Usługa utrzymania czystości grobów bliskich na pobliskich cmentarzach.Obsługa cmentarzy komunalnych w Iławie. Usługa zapal znicz dla bliskich.Obsługa cmentarzy komunalnych w Iławie. Usługa florystyczna wymiany kwiatów, wieńców i stroików na grobach.

OBSŁUGA CMENTARZY – USŁUGI CMENTARNE W IŁAWIE

Kompleksowość naszej oferty pogrzebowej dotyczy również różnego typu usług wykonywanych na cmentarzach zlokalizowanych w Iławie i okolicach.

W Państwa imieniu:

 • zakupimy miejsce pod nowy grób (Cmentarze Komunalne przy ul. Ostródzkiej oraz przy ul. Piaskowej w Iławie),
 • przygotujemy miejsce do pochówku,
 • zgłosimy rozbiórkę lub zgruzowanie starego pomnika w zakładzie kamieniarskim.

Wykonywane przez nas usługi cmentarne na pobliskich nekropoliach obejmują także:

 • kopanie mogił,
 • przygotowanie miejsca do dochowania,
 • pogłębienie mogiły tzw. obniżenie szczątków,
 • ekshumacje,
 • wytyczanie działki.

W ramach świadczonej usługi zajmiemy się w Państwa imieniu istniejącymi grobami:

 • zadbamy o ich czystość,
 • zakupimy i zapalimy znicz,
 • umieścimy świeże kwiaty na nagrobku,
 • przygotujemy wiązankę lub stroik na grób.

Osoby zainteresowane ww. usługami cmentarnymi zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 696 638 424 lub osobistej wizyty w biurze „KORIM” w Iławie.

MAPA SEKTOROWA CMENTARZ UL. OSTRÓDZKA W IŁAWIE

MAPA SEKTOROWA CMENTARZ UL. PIASKOWA W IŁAWIE

EKSHUMACJE NA TERENIE IŁAWY

Ekshumacja jest procesem wydobycia zwłok lub szczątków ludzkich z aktualnego miejsca pochówku.

Zgodnie z przepisami prawa ekshumacji dokonać można w okresie od 16 października do 15 kwietnia na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich za pozwoleniem odpowiedniego oddziału Sanepidu.

Okres między kwietniem a październikiem jest natomiast dobrym momentem by zadbać o dopełnienie formalności związanych z ekshumacją. Z doświadczenia polecamy akurat ten okres, gdyż w tej sytuacji mogą pojawić się pewne niejasności natury formalnej, a więc mamy czas na reakcję.  

Wniosek o wydanie zgody na ekshumację mogą składać następujące osoby:

 • pozostały małżonek(a) osoby zmarłej,
 • krewni zstępni (dziecko, wnuk, prawnuk itd.),
 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, itd.),
 • krewny boczny (rodzeństwo, brat ojca, brat matki itd.) do czwartego pokolenia,
 • osoba dobrowolnie do tego się zobowiązująca.

Przed złożeniem wniosku, ekshumację należy zgłosić u zarządcy cmentarza oraz wybrać zakład pogrzebowy, który dokona wydobycia i ponownego pochówku szczątków.

W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą pod numerem telefonu: 696 638 424

Zakład Pogrzebowy KORIM specjalizuję się w procesie ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich na terenie cmentarzy zlokalizowanych w Iławie i okolicach.

Wszelkie związane z ekshumacją działania, wykonywane są ze specjalną troską o bezpieczeństwo oraz z pełnym poszanowaniem szczątków osoby zmarłej.

Pomagamy w załatwieniu niezbędnej dokumentacji, jak również zapewnimy transport szczątków i zorganizujemy godny pochówek.

Ekshumacje na iławskich cmentarzach.Eksuhamcje zwłok i dochowanie do istniejących grobów na cmentarzach komunalnych i parafilanych w Iławie i okolicach Usługa ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich w firmie KORIM wykonywana jest zawsze z poszanowaniem i troską.W zakładzie pogrzebowym KORIM z Iławy uzyskacie pomoc w załatwieniu formalności związanych z ekshumacją.