Obsługa cmentarzy w Iławie.Obsługa cmentarzy komunalnych w Iławie. Usługa utrzymania czystości grobów bliskich na pobliskich cmentarzach.Obsługa cmentarzy komunalnych w Iławie. Usługa zapal znicz dla bliskich.Obsługa cmentarzy komunalnych w Iławie. Usługa florystyczna wymiany kwiatów, wieńców i stroików na grobach.

OBSŁUGA CMENTARZY W IŁAWIE – USŁUGI CMENTARNE

Obsługa cmentarzy w Iławie dotyczy różnego typu usług wykonywanych na okolicznych cmentarzach komunalnych oraz pobliskich nekropoliach.

Wykonywane przez nas usługi cmentarne dotyczą:

 • kopania mogił,
 • przygotowania miejsca do pochówku,
 • pogłębienia mogiły (tzw. obniżenie szczątków) w sytuacji możliwości dochowania do istniejącego grobu,
 • ekshumacji szczątków ludzkich celem ich ponownego pochowania w grobie rodzinnym.

Działając w Państwa imieniu:

 • zakupimy miejsce pod nowy grób (Cmentarze Komunalne przy ul. Ostródzkiej oraz przy ul. Piaskowej w Iławie),
 • przygotujemy miejsce do pogrzebu,
 • zgłosimy rozbiórkę lub zgruzowanie starego pomnika w zakładzie kamieniarskim.

Zadbamy o istniejące groby w Iławie i w ramach zleconych usług:

 • wymienimy stary krzyż i tabliczkę nagrobną na nowe,
 • utrzymamy w czystości groby Waszych bliskich,
 • umieścimy na grobie wiązankę lub stroik,
 • zapalimy znicz w Waszym imieniu.

Zainteresowanych usługami na cmentarzach komunalnych w Iławie zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 696 638 424. Zachęcamy również do osobistej wizyty w biurze zakładu pogrzebowego „KORIM” w Iławie przy ul. Ostródzkiej 2B.

MAPA SEKTOROWA CMENTARZ UL. OSTRÓDZKA W IŁAWIE

MAPA SEKTOROWA CMENTARZ UL. PIASKOWA W IŁAWIE

Obsługa cmentarzy w Iławie przy ul. Ostródzkiej
Obsługa cmentarzy w Iławie przy ul. Piaskowej

EKSHUMACJE NA TERENIE IŁAWY

Ekshumacja jest procesem wydobycia zwłok lub szczątków ludzkich z aktualnego miejsca pochówku.

Zakład Pogrzebowy KORIM specjalizuję się w procesie ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich na terenie cmentarzy zlokalizowanych w Iławie i okolicach. Wszelkie związane z ekshumacją działania, wykonywane są przez nas ze specjalną troską o bezpieczeństwo oraz pełnym poszanowaniem szczątków osoby zmarłej.

W celu omówienia szczegółów dotyczących wydobycia i przeniesienia szczątków zapraszamy do naszego biura mieszczącego się w Iławie przy cmentarzu na ul. Ostródzkiej.

Pomożemy Państwu w załatwieniu niezbędnej dokumentacji, jak również zapewnimy transport szczątków i zorganizujemy godny pochówek.

W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą pod numerem telefonu: 696 638 424

ZASADY EKSHUMACJI – OGÓLNE INFORMACJE

Zgodnie z przepisami prawa ekshumacji dokonać można w okresie od 16 października do 15 kwietnia na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich za pozwoleniem odpowiedniego oddziału Sanepidu.

Okres między kwietniem a październikiem jest natomiast dobrym momentem by zadbać o dopełnienie formalności związanych z ekshumacją. Z doświadczenia polecamy akurat ten okres, gdyż w tej sytuacji mogą pojawić się pewne niejasności natury formalnej, zatem mamy czas na reakcję.  

Wniosek o wydanie zgody na ekshumację mogą składać następujące osoby:

 • pozostały małżonek(a) osoby zmarłej,
 • krewni zstępni (dziecko, wnuk, prawnuk itd.),
 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, itd.),
 • krewny boczny (rodzeństwo, brat ojca, brat matki itd.) do czwartego pokolenia,
 • osoba dobrowolnie do tego się zobowiązująca.

Przed złożeniem wniosku, ekshumację należy zgłosić u zarządcy cmentarza oraz wybrać zakład pogrzebowy, który dokona wydobycia i ponownego pochówku szczątków.

Ekshumacje na iławskich cmentarzach.Eksuhamcje zwłok i dochowanie do istniejących grobów na cmentarzach komunalnych i parafilanych w Iławie i okolicach Usługa ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich w firmie KORIM wykonywana jest zawsze z poszanowaniem i troską.