NEKROLOGI IŁAWA

Zamieszczone nekrologi/klepsydry dotyczą ceremonii pogrzebowych organizowanych przez Zakład Pogrzebowy „KORIM” z Iławy.

Nekrologinformacja o śmierci i pogrzebie danej osoby, podana do publicznej wiadomości. Dodatkowo może zawierać informacje na temat: miejsca i daty uroczystości żałobnych, przebiegu pogrzebu oraz wyrazy współczucia dla bliskich.

Klepsydra zawiera te same podstawowe informacje, co nekrolog. Umieszczana w miejscach publicznych, specjalnie do tego przeznaczonych. Klepsydry w Iławie zazwyczaj rozmieszczane są na zlecenie rodziny lub przez nią samą.

OSTATNIO ODESZLI OD NAS

Aktualne informacje na temat przebiegu pogrzebów mieszkańców Iławy i okolic, których nie ma już wśród nas.

„W tej trudnej chwili łącząc się w bólu z rodzinami i najbliższymi, chcielibyśmy złożyć najszczersze kondolencje i przekazać wyrazy współczucia z powodu straty ukochanej osoby – pracownicy zakładu pogrzebowego KORIM”.