NEKROLOGI IŁAWA

Zamieszczone nekrologi/klepsydry dotyczą ceremonii pogrzebowych organizowanych przez Zakład Pogrzebowy „KORIM” z Iławy.

Nekrologinformacja o śmierci i pogrzebie danej osoby, podana do publicznej wiadomości. Dodatkowo może zawierać informacje na temat: miejsca i daty uroczystości żałobnych, przebiegu pogrzebu oraz wyrazy współczucia dla bliskich.

Klepsydra zawiera te same podstawowe informacje, co nekrolog. Umieszczana w miejscach publicznych, specjalnie do tego przeznaczonych. Klepsydry w Iławie zazwyczaj rozmieszczane są na zlecenie rodziny lub przez nią samą.

OSTATNIO ODESZLI OD NAS

Aktualne informacje na temat przebiegu pogrzebów mieszkańców Iławy i okolic, których nie ma już wśród nas.

Nekrologi Iława śp. Henryk Kołecki. Z żalem informujemy, że ostatnio odszedł od nas Henryk Kołecki. Msza pogrzebowa odbędzie się 25.05.2022 r. o godz. 13:00 w Kościele św. Brata Alberta w Iławie. Różaniec w dniu pogrzebu rozpocznie się o godz. 12:15 w Kaplicy Brata Alberta. Ceremonia pochówku odbędzie się na cmentarzu przy ul. Piaskowej w Iławie. Za organizację i przebieg pogrzebu odpowiada zakład pogrzebowy "KORIM" z Iławy.

„W tej trudnej chwili łącząc się w bólu z rodzinami i najbliższymi, chcielibyśmy złożyć najszczersze kondolencje i przekazać wyrazy współczucia z powodu straty ukochanej osoby – pracownicy zakładu pogrzebowego KORIM”.