JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

Czas traumy i żałoby po stracie bliskiej nam osoby, nie sprzyja załatwianiu formalności i organizacji uroczystości pożegnania. Sytuacja staje się o tyle problematyczna, że decyzję należy podejmować szybko a czas niestety nam w tym nie pomaga. Dodatkowo, rzadko kiedy wiemy od czego zacząć i jakich formalności musimy dopełnić.

I tu z pomocą przychodzi Dom Pogrzebowy KORIM. Zadbamy o wszystkie niezbędne dokumenty, wspomagając rodzinę we wszelkich kwestiach organizacyjnych, związanych z pogrzebem.

Organizacja pogrzebu składa się z kilku etapów. Zanim jednak zgłosicie się Państwo do Nas, należy uzyskać dokumenty zaświadczające zgon – Kartę Zgonu i Akt Zgonu. Akt zgonu wydaje odpowiedni Urząd Stanu Cywilnego na podstawie Karty Zgonu.

WAŻNE!
Kluczowym elementem mającym wpływ na formalności związane z pogrzebem jest miejsce, w którym nastąpił zgon. I tak.

W PRZYPADKU ŚMIERCI W DOMU

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza, który stwierdzi zgon. Następnie lekarz wystawia KARTĘ ZGONU, która uprawnia zakład pogrzebowy do odbioru ciała zmarłego.

ŚMIERĆ W SZPITALU

Kartę Zgonu wydaje pracownik szpitala. Ciało zmarłego, aż do czasu odbioru przez dom pogrzebowy wskazany przez rodzinę, pozostaje w prosektorium.

ZGON NASTĄPIŁ W PLACÓWCE OPIEKUŃCZEJ

Stosowny dokument – KARTĘ ZGONU, wystawia lekarz współpracujący z placówką. Następnie ciało zmarłego transportowane jest przez wskazany przez rodzinę zakład pogrzebowy lub jest przewożone do prywatnej chłodni.

Uzyskana KARTA ZGONU jest podstawą do tego, by zawiadomić wybrany zakład pogrzebowy.

DOKUMENTY DO POGRZEBU

Po otrzymaniu KARTY ZGONU mają Państwo 3 dni, aby zgłosić śmierć bliskiej osoby w Urzędzie Stanu Cywilnego i otrzymać AKT ZGONU. Z praktyki sugerujemy odpis w trzech egzemplarzach.

Aby uzyskać AKT ZGONU niezbędne będą następujące dokumenty:
– karta zgonu,
– dowód tożsamości osoby zmarłej,
– dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

WIZYTA W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM

Posiadając już stosowne dokumenty – KARTĘ ZGONU i AKT ZGONU, należy udać się do wybranego zakładu lub domu pogrzebowego, w celu organizacji pochówku.

Firma Pogrzebowa KORIM pomoże Państwu w wyborze pełnego asortymentu i akcesoriów funeralnych – wybór trumny, urny. Ustalimy szczegóły uroczystości pogrzebowej, charakter pogrzebu oraz obrządek, w jakim ma być przeprowadzony.

Abyśmy mogli rozpocząć organizację pogrzebu, należy przedłożyć następujący komplet dokumentów:

 • akt zgonu i karta przeznaczona dla administracji cmentarza,
 • karta zgonu,
 • dowód osobisty osoby zlecającej pogrzeb,
 • legitymację emeryta lub rencisty, ewentualnie ostatni wycinek renty lub emerytury, jeśli pogrzeb ma być kredytowany,
 • odpis aktu urodzenia lub małżeństwa wnioskodawcy w celu ustalenia stopnia pokrewieństwa,
 • jeśli pogrzeb w obrzędzie katolickim ma się odbyć poza parafią zmarłego, zaświadczenie o zgodzie z parafii zmarłego.

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Powierzając nam organizację pogrzebu możecie Państwo liczyć, iż dopełnimy wszystkich formalności dotyczących uzyskania zasiłku pogrzebowego. Potrzebujemy jedynie:

 • wniosek o zasiłek pogrzebowy,
 • akt zgonu zmarłego,
 • rachunki przedstawiające poniesione koszty,
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu,
 • zaświadczenie o pokrewieństwie lub powinowactwie z osobą zmarłą.

Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł i jest wypłacany jednorazowo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłacany jest osobie, która poniosła koszty związane z przygotowaniem pogrzebu osoby zmarłej. Zazwyczaj są nią członkowie rodziny.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje wtedy, gdy:

 • zmarły posiadał aktualne ubezpieczenie w ZUS,
 • pobierał emeryturę, rentę lub inne świadczenia wypłacane przez ZUS,
 • spełnia warunki do otrzymania emerytury lub renty.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.