FORMALNOŚCI I PORADNIK POGRZEBOWY

Organizacja pogrzebów w Iławie, biuro domu pogrzebowego KORIM.

Śmierć bliskiej osoby to wstrząsające przeżycie, czas w którym nie potrafimy skupić się na niczym innym, jak tylko na odczuwaniu bólu i poczuciu nieodwracalnej straty. Intensywne emocje jakie nam towarzyszą nie sprzyjają załatwianiu formalności i organizacji uroczystości pogrzebowej. Mało kto wie od czego zacząć i jak postępować w takiej chwili.

Doskonale to rozumiemy, dlatego prezentujemy Państwu krótki poradnik pogrzebowy zawierający istotne informacje mówiące o tym, co należy zrobić w pierwszej kolejności.

ZGON BLISKIEJ OSOBY – OD CZEGO ZACZĄĆ?

WAŻNE!

Najistotniejszym dokumentem, który należy uzyskać jest KARTA ZGONU. Karta ta uprawnia nas do realizacji niezbędnych formalności związanych z pogrzebem.

KARTA ZGONU – wydaje lekarz stwierdzający zgon. Dokument ten uprawnia zakład pogrzebowy do odbioru ciała.

AKT ZGONU – wydaje Urząd Stanu Cywilnego odpowiedni dla miejscowości, w której nastąpił zgon osoby bliskiej. Po otrzymaniu KARTY ZGONU mają Państwo 3 dni, aby zgłosić śmierć bliskiej osoby w USC. Z praktyki sugerujemy odpis w trzech egzemplarzach.

Aby uzyskać AKT ZGONU niezbędne będą następujące dokumenty:
– karta zgonu,
– dowód tożsamości osoby zmarłej,
– dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon/pokrywającej koszty pogrzebu.

WAŻNE!
Kluczowym elementem mającym wpływ na procedury związane z pogrzebem jest miejsce, w którym nastąpił zgon. I tak.

KIEDY ZGON NASTĄPIŁ W DOMU

 • W pierwszej kolejności wzywamy lekarza rodzinnego lub w sytuacji, gdy śmierć nastąpiła w godz. nocnych, dzwonimy pod nr 112. Lekarz przybyły na miejsce, po stwierdzeniu zgonu, wystawi kartę zgonu lub kartę medycznych czynności ratunkowych. W przypadku otrzymania tej drugiej należy udać się z nią do lekarza rodzinnego, który na jej podstawie wystawi KARTĘ ZGONU.
 • Gdy macie Państwo kartę zgonu można zadzwonić do naszego zakładu pogrzebowego „KORIM” w Iławie w celu przetransportowania ciała z domu do naszej chłodni.

CAŁODOBOWY TRANSPORT ZMARŁYCH W IŁAWIE – 696 638 424

 • Następnie z KARTĄ ZGONU I DOWODEM OSOBISTYM ZMARŁEJ/GO zgłaszamy się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wystawienia AKTU ZGONU. Jest on niezbędny w dalszych procedurach formalnych związanych z pogrzebem, uzyskaniem zasiłku pogrzebowego i postępowaniem spadkowym.
 • WAŻNE: zgon zgłaszamy w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce śmierci, a nie zameldowania osoby zmarłej.

KIEDY ZGON NASTĄPIŁ W SZPITALU, HOSPICJUM LUD DOMU OPIEKI

 • Śmierć nastąpiła w szpitalu – kartę zgonu i dokument potwierdzenia odbioru zwłok wystawia lekarz prowadzący lub szpitalny dział statystyczny. Ciało zmarłego, aż do czasu odbioru przez zakład pogrzebowy wskazany przez rodzinę, pozostaje w prosektorium.

WAŻNE – przed odbiorem zwłok, rodzinna powinna zgłosić się do prosektorium i wypełnić stosowne upoważnienie do odbioru ciała przez konkretną firmę pogrzebową!

 • Jeżeli zgon nastąpił w hospicjum lub domu opieki, niezbędne dokumenty wypełnia lekarz współpracujący z placówką.
 • Mając kartę zgonu możecie Państwo skontaktować się z nami w Iławie dzwoniąc na całodobowy numer: 696 638 424. Wesprzemy Państwa we wszelkich kwestiach formalnych i organizacyjnych związanych z pogrzebem.w Iławie w celu odbioru i eksportacji ciała do naszej chłodni.
 • Następnie z KARTĄ ZGONU I DOWODEM OSOBISTYM ZMARŁEJ/GO zgłaszamy się do właściwego ze względu na miejsce śmierci, Urzędu Stanu Cywilnego w celu wystawienia AKTU ZGONU.

WIZYTA W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM „KORIM” W IŁAWIE

Posiadając już właściwe dokumenty – KARTĘ ZGONU i AKT ZGONU, należy udać się do wybranego zakładu lub domu pogrzebowego, w celu organizacji pochówku.

Wybierając usługi pogrzebowe firmy „KORIM” z Iławy zapewnimy Państwu profesjonalne i kompleksowe usługi pogrzebowe oraz pomoc w załatwieniu wszystkich formalności związanych z pogrzebem w jednym miejscu. W naszym biurze mieszczącym się w Iławie przy ul. Ostródzkiej 2 B wspólnie z Państwem ustalimy szczegóły ceremonii pogrzebowej, tj.:

 • miejsce i datę pogrzebu,
 • obrządek w jakim ma być przeprowadzona uroczystość i jej charakter: religijny czy świecki (zgłoszenie mszy duchownemu, ustalenie różańców żałobnych, zapewnienie mistrza ceremonii),
 • formę pogrzebu: pochówek w trumnie lub pogrzeb z kremacją (zapewniamy szeroki wybór trumien i urn, doradzimy przy ich wyborze),
 • przygotowanie miejsca do pochówku: zarejestrowanie pogrzebu u zarządcy cmentarza, wykopanie mogiły, rozbiórka pomnika,
 • oprawa estetyczna pogrzebu: wybór kwiatów (wieńce i wiązanki pogrzebowe), karawany do obsługi, namiot pogrzebowy, .

Abyśmy mogli rozpocząć organizację pogrzebu i dopełnić procedur pogrzebowych, należy przedłożyć następujący komplet dokumentów:

 • akt zgonu i dokument przeznaczony dla administracji cmentarza w celu zarejestrowania pochówku,
 • dowód osobisty zmarłej/go,
 • dowód osobisty osoby zlecającej pogrzeb – pokrywającej koszty,
 • legitymację emeryta lub rencisty, ewentualnie ostatni wycinek renty lub emerytury,
 • odpis aktu urodzenia lub małżeństwa wnioskodawcy w celu potwierdzenia stopnia pokrewieństwa.

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży pogrzebowej uzmysłowiły nam potrzebę kompleksowego podejścia do kwestii związanych z pochówkiem, w tym także do spraw finansowych.

Powierzając nam organizację i przeprowadzenie pogrzebu zapewniamy, że zajmiemy się również dopełnieniem procedur związanych z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego. W Państwa imieniu złożymy stosowne dokumenty, potrzebujemy jedynie:

 • podpisany wniosek o zasiłek pogrzebowy,
 • legitymację emeryta lub rencisty, ewentualnie ostatni wycinek renty lub emerytury zmarłej/go,
 • akt zgonu zmarłego,
 • dowód osobisty osoby zmarłej oraz osoby pokrywającej koszty pogrzebowe,
 • rachunki przedstawiające poniesione koszty,
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu,
 • zaświadczenie o stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą.

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo w kwocie ryczałtowej wynoszącej obecnie 4 000 zł w ramach rekompensaty za poniesione koszty związane z pochówkiem osoby zmarłej. Świadczenie to przysługuje w przypadku śmierci osoby posiadającej aktualne ubezpieczenie społeczne, emeryta lub rencisty, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania oraz członka rodziny ubezpieczonego.

Pełna kwota zasiłku wypłacana jest jedynie członkom rodziny zmarłego, niezależnie od wysokości poniesionych kosztów. W sytuacji, gdy pogrzeb finansowany jest ze środków publicznych (gmina, miasto, powiat) lub pokrywa je osoba spoza rodziny (sąsiad, przyjaciel, pracodawca, związek wyznaniowy), zasiłek przysługuje jedynie do kwoty poniesionych kosztów, jednak nie większej niż 4.000 zł.     

Zasiłek pogrzebowy w Iławie, wniosek o świadczenie.