FORMALNOŚCI I PORADY POGRZEBOWE W PRZYPADKU ŚMIERCI

Nasz poradnik pogrzebowy to zbiór przydatnych informacji oraz jakich formalności należy dopełnić w przypadku śmierci osoby bliskiej.

Czas traumy i żałoby po stracie bliskiej nam osoby nie sprzyja załatwianiu formalności i organizacji uroczystości pogrzebowej. Sytuacja staje się o tyle problematyczna, że decyzję należy podejmować szybko a czas niestety nam w tym nie pomaga.

I tu z pomocą przychodzi Zakład Pogrzebowy KORIM z Iławy. Zadbamy o wszystkie niezbędne dokumenty, wspomożemy rodzinę we wszelkich kwestiach organizacyjnych i formalnych związanych z pogrzebem. Pomożemy w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego po zmarłym. Zapewniamy kompleksowe usługi pogrzebowe.

FORMALNOŚCI I PORADNIK POGRZEBOWY – czyli jak się przygotować

Organizacja pogrzebu składa się z kilku etapów. Zanim jednak zgłosicie się Państwo osobiście do zakładu pogrzebowego „KORIM”, należy uzyskać dokumenty zaświadczające zgon – Kartę Zgonu i Akt Zgonu.

AKT ZGONU – wydaje Urząd Stanu Cywilnego odpowiedni dla miejscowości, w której nastąpił zgon osoby bliskiej. Po otrzymaniu KARTY ZGONU mają Państwo 3 dni, aby zgłosić śmierć bliskiej osoby w USC. Z praktyki sugerujemy odpis w trzech egzemplarzach.

Aby uzyskać AKT ZGONU niezbędne będą następujące dokumenty:
– karta zgonu,
– dowód tożsamości osoby zmarłej,
– dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon/pokrywającej koszty pogrzebu.

KARTA ZGONU – wydaje lekarz stwierdzający zgon. Uprawnia zakład pogrzebowy do odbioru ciała.

WAŻNE!
Kluczowym elementem mającym wpływ na procedury związane z pogrzebem jest miejsce, w którym nastąpił zgon. I tak.

W PRZYPADKU ŚMIERCI W DOMU

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza, który stwierdzi zgon. Następnie można skontaktować się z firmą pogrzebową w celu przewozu ciała zmarłej/go. Po czym należy uzyskać od lekarza rodzinnego KARTĘ ZGONU .

ŚMIERĆ W SZPITALU

KARTĘ ZGONU wydaje pracownik szpitala. Ciało zmarłego, aż do czasu odbioru przez zakład pogrzebowy wskazany przez rodzinę, pozostaje w prosektorium.

WAŻNEprzed odbiorem zwłok, rodzinna powinna zgłosić się do prosektorium i wypełnić stosowne upoważnienie do odbioru ciała przez konkretną firmę pogrzebową!

ZGON NASTĄPIŁ W PLACÓWCE OPIEKUŃCZEJ

Dokument – KARTĘ ZGONU, wystawia lekarz współpracujący z placówką. Następnie ciało zmarłego transportowane jest przez wskazany przez rodzinę zakład pogrzebowy lub jest przewożone do prywatnej chłodni.

Uzyskana KARTA ZGONU jest podstawą do tego, by zawiadomić wybrany zakład pogrzebowy.

Zdjęcia biura obsługi organizacji pogrzebów firmy "KORIM" Iława.

WIZYTA W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM „KORIM”

Posiadając już właściwe dokumenty – KARTĘ ZGONU i AKT ZGONU, należy udać się do wybranego zakładu lub domu pogrzebowego, w celu organizacji pochówku.

Wybierając usługi pogrzebowe naszego zakładu „KORIM” gwarantujemy, że wszystkie kwestie organizacyjne załatwicie Państwo w jednym miejscu. Ustalimy szczegóły uroczystości pogrzebowej (mszę, miejsce na cmentarzu, rozbiórka nagrobka itd.), charakter pogrzebu oraz obrządek, w jakim ma być przeprowadzony.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POGRZEBU

„Formalności i poradnik pogrzebowy cd.

Abyśmy mogli rozpocząć organizację pogrzebu i dopełnić procedur pogrzebowych, należy przedłożyć następujący komplet dokumentów:

 • karta zgonu,
 • akt zgonu i dokument przeznaczony dla administracji cmentarza,
 • dowód osobisty zmarłej/go,
 • dowód osobisty osoby zlecającej pogrzeb – pokrywającej koszty,
 • legitymację emeryta lub rencisty, ewentualnie ostatni wycinek renty lub emerytury, jeśli pogrzeb ma być kredytowany,
 • odpis aktu urodzenia lub małżeństwa wnioskodawcy w celu ustalenia stopnia pokrewieństwa.
Wniosek o zasiłek pogrzebowy ZUS i specyfikacja organizacji pogrzebu zakładu pogrzebowego KORIM z Iławy.

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Powierzając nam organizację i przeprowadzenie pogrzebu zapewniamy, że zajmiemy się również dopełnieniem procedur związanych z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego. Potrzebujemy jedynie:

 • wniosek o zasiłek pogrzebowy,
 • legitymację emeryta lub rencisty, ewentualnie ostatni wycinek renty lub emerytury zmarłej/go,
 • akt zgonu zmarłego,
 • dowód osobisty osoby zmarłej oraz osoby pokrywającej koszty pogrzebowe,
 • rachunki przedstawiające poniesione koszty,
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu,
 • zaświadczenie o stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą.

Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł i jest wypłacany jednorazowo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych/KRUS/MSWiA. Wypłacany jest osobie, która poniosła koszty związane z przygotowaniem pogrzebu osoby zmarłej. Zazwyczaj są nią członkowie rodziny.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje wtedy, gdy:

 • zmarły posiadał aktualne ubezpieczenie ZUS/KRUS/MSWiA,
 • pobierał emeryturę, rentę lub inne świadczenia wypłacane przez ZUS/KRUS/MSWiA,
 • spełnia warunki do otrzymania emerytury lub renty.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.